Je bekijkt nu Als zestienjarige een studie kiezen, het is nogal wat.

Als zestienjarige een studie kiezen, het is nogal wat.

  • Bericht auteur:

Dagelijks spreek ik jongeren en hun ouders over studiekeuze. Op onderwijsbeurzen in het land geef ik speedcoach studiekeuze gesprekken van 15 minuten. In zo’n gesprek staat de jongere met zijn studiekeuze vraag centraal.

Daarom bracht de titel van het artikel in Trouw van 14 februari ‘Als zestienjarige een studie kiezen, het is nogal wat’, mij op het puntje van mijn stoel. Ik werd nieuwsgierig en stelde mezelf de vragen: ‘ Volgt nu begrip voor de jongere? Krijgt hij hulp bij zijn oriëntatie op zichzelf?’
Helaas, de inhoud van het artikel dekt voor mij de lading niet. De jongere komt naar mijn mening niet meer in beeld.

Vanuit mijn werk als studiekeuze expert weet ik wat wel werkt: de jongere oriënteert zich eerst op zichzelf en onderzoekt de vragen ‘wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik’ Bij deze zelfreflectie heeft de jongere meestal hulp nodig. Want zelfreflectie in je uppie is lastig. De jongere is nog met zichzelf bezig, een opleiding of studie is dan nog niet in beeld. 

Eerst moet de jongere zichzelf leren kennen. Daarna volgt de fase verkennen, verdiepen en besluiten. Hierbij spelen de werkwaarden en werkvelden een maatgevende rol om toekomstwaardig te kunnen kiezen. De fase besluiten richt zich op alle ervaring, inzichten en onderzoek uit de voorgaande fasen. Het kiezen van een opleiding is niet de grootste activiteit in dit proces. Wel doorslaggevend is waar de jongere wil werken. Vaak vragen volwassenen aan mij: ‘maar kunnen jongeren dit wel?’ Ja, met begeleiding en de juiste vragen komt de jongere tot zijn kern. De basis  wordt hier gelegd voor zijn toekomst. Daarna redeneert je de jongere terug welke opleiding hier het best bij past. Zo wordt het kiezen van een studie een toekomstwaardige studiekeuze.

Op de onderwijsbeurs laat ik jongeren en ouders een plaatje van een trechter zien. Hierop staan de 4 fasen van studiekeuze afgebeeld.
Ik krijg dan steevast de opmerking ‘waarom wisten we dit niet? ’Deze trechter geeft de jongere inzicht waar hij het beste kan beginnen en wat de vervolgstappen zijn.

Gertie Boleij, studiekeuze expert

GB Studiekeuze

Auteur van het boek: Studiekeuze, strategie voor een toekomstwaardige keuze.