Je bekijkt nu Studiekeuze in coranatijd

Studiekeuze in coranatijd

  • Bericht auteur:

Wat lastig is dat nu. Zit je kind in de examenklas, is er geen landelijk examen. Aangepaste diploma uitreiking, geen feesten en geen vakantie naar het buitenland. Hoe gaat je kind daarmee om?  Er is een streep gezet door de plannen.

Studie kiezen

Oh ja, er moet ook nog een studie gekozen worden. Maar hoe doe je dat in corona tijd? Open dagen zijn online, proef studeren kan niet en meekijken in bedrijven is ook al nauwelijks mogelijk. De inschrijfdatum voor vervolgstudie is uitgesteld tot 1 juni. Maar hoe gaat de mbo, hbo of universitaire studie eruit zien?

Dit zijn allemaal grote vragen voor een jong mens. Je kan ervan uitgaan dat de opleidingen er na de crisis anders uit gaan zien. Ook het werk en de maatschappij gaat anders bekeken worden.

Nieuwe Skills

Kijk je naar de de skills die gevraagd worden van de mensen in de 21ste eeuw dan zijn dat vooral andere dan die tot nu toe aangeleerd worden in het onderwijs. De werkgever kijkt vooral hoe goed de jongere de eigen competenties kent. Een diploma is minder van belang dan tot nu toe. 

Toekomstig werk

Niet alleen de talenten zijn bepalend. In wat voor setting je kind het beste kan werken, speelt een belangrijke rol. Gaat de voorkeur uit naar werken onder begeleiding of meer zelfstandig?  Is een mooi kantoorgebouw van belang of is het team waarin je kind gaat werken, beter passend. Zijn de financiële vergoeding en aanzien een drijfveer of juist het helpen van anderen? 

Pas als antwoord op deze vragen is gevonden, dan is het voor de jongere vaak al duidelijk welke richting ze op moeten. Daaruit kan de studie die daarbij hoort makkelijker gevonden worden.

Oriëntatie is de basis

Om al deze vragen te beantwoorden is de oriëntatie nodig. Oriënteren is antwoorden vinden op de vragen ‘Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik.’ Moeilijke vragen om mee bezig te zijn. Zeker voor jongeren.

Tip

De jongere heeft hier vaak hulp bij nodig. Uit zichzelf zullen zij hier niet om vragen. Je kan als ouder je kind helpen door het stellen van open vragen, het geven van feedback en reflectie. Wil je externe hulp inroepen? Dan is een studiekeuzeadviseur de aangewezen persoon om te helpen bij deze oriëntatie en de studiekeuze. Wil je dit? Vraag hier een verhelderingsgesprek samen met je kind aan.